top of page

МАК Евровиндоор, Евровенти үйлдвэрүүд олон улсын нэгдсэн менежментийн ISO стандартуудыг нэвтрүүллээ

Аж үйлдвэржилтийн салбарын хөгжилд бодитой хувь нэмэр оруулан барилгын материал үйлдвэрлэлийн салбарыг хөгжүүлж буй “Монголын Алт” (МАК) ХХК-ийн “МАК Евровиндоор” хаалга цонхны үйлдвэр, “МАК Евровенти” агааржуулах хоолойн үйлдвэрүүд Олон улсын чанарын менежментийн тогтолцоог үйл ажиллагаандаа нэвтрүүллээ.

MAK Euro Windoor ISO

Тодруулбал, ISO 9001:2016 Чанарын менежментийн тогтолцооны стандарт, ISO 45001:2018 Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн менежментийн тогтолцоо, ISO 14001:2016 Байгаль орчны менежментийн тогтолцооны стандартуудыг мөрдөн ажиллаж байгаагаа баталгаажуулж байгаа юм.

MAK Euro Windoor ISO

Ингэснээр дотоодын барилгын материал үйлдвэрлэлийн чанар, стандартыг дээшлүүлэхээс гадна дэлхийд тэргүүлэх Европ технологиор үйлдвэрлэж буй бүтээгдэхүүнүүдээ олон улсын чанарын стандартад нийцсэн болохыг баталгаажууллаа. Мөн хүрээлэн буй орчинд учруулах сөрөг нөлөөллийг хянан бууруулж, ажлын байран дахь аюулгүй байдлыг нэмэгдүүлэх зэргээр олон улсын сайн туршлагуудаас хэрэгжүүлэн үйл ажиллагаагаа улам сайжруулах боломж бүрдэж байна.
bottom of page