top of page

ТЕХНИКИЙН АХЛАХ ИНЖЕНЕР

"Монголын Алт" (МАК) ХХК, Ulaanbaatar, Хан-Уул, Mongolia

75759707

Job Requirements

!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.

Key duties to fulfill

Уурхайн нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд мэргэжлийн дэмжлэг үзүүлж, техник технологийн шийдлийг оновчлох, зохион байгуулах, найдвартай ажиллагааг хангах, төлөвлөгөөт даалгаврыг тогтвортой биелүүлэх, 

Компанийн үндсэн чиглэл, бодлого, хэтийн төлөвтэй уялдуулан өнөөгийн техник, тоног төхөөрөмжийн ашиглалт, засвар үйлчилгээ, парк ашиглалтыг сайжруулах.

Additional information

!
Widget Didn’t Load
Check your internet and refresh this page.
If that doesn’t work, contact us.
bottom of page