top of page
Warehouse indoor view

Supplier Portal

We would like to extend an invitation for you to register on the online tender selection system of "Mongolyn Alt" (MAK) LLC and submit your products and services

Худалдан авалтын бодлого

  1. Компанийн тасралтгүй үйл ажиллагааг дэмжих зорилгоор ханган нийлүүлэлтийн процесст чанар, хугацаа, зардлыг чухалчилж ажиллана.

  2. Худалдан авалтын үйл ажиллагаа нь холбогдох дүрэм журам, тохирсон гэрээ, хэлцлийн дагуу явагдах бөгөөд бид бүх нийлүүлэгчдэдээ шудрага өрсөлдөх боломжийг олгоно.

  3. Бид нийлүүлэгчидтэйгээ харилцан итгэлцэл дээр суурилсан, харилцан ашигтай урт хугацааны хамтын ажиллагааг эрхэмлэнэ.

  4. Байгаль орчны сөрөг нөлөөллийг бууруулахын тулд Ногоон худалдан авалтын бодлогод нийцсэн бараа, үйлчилгээг дэмжиж ажиллана.

  5. Хамтын үйл ажиллагааны бүхий л процесстоо ХАБЭА-н дүрэм журам, компаниас тогтоосон стандарт, шаардлагыг мөрдөж аюулгүй байдлыг ханган ажиллана.

Худалдан авалтын процесс

  1. Нийлүүлэгчдэд үнийн саналаа ирүүлэх хүсэлт илгээх (PR)

  2. Ирүүлсэн үнийн саналыг шалган баталгаажуулах , асууж тодруулах

  3. Үнийн саналд хариу илгээх худалдан авах хүсэлтээ мэйлээр илгээнэ

  4. Сонгогдсон нийлүүлэгчтэй гэрээ байгуулах

  5. Гэрээний гүйцэтгэлийг хангах

bottom of page