top of page

Нярав

Даланжаргалан, Mongolia

75705566

Ажлын байранд тавигдах шаардлага

НББ-ийн бакалавр болон түүнээс дээш, Шинэ төгсөгч байж болно

Гүйцэтгэх үндсэн үүрэг

Анхан шатны нягтлан бодох бүртгэлийн үйл ажиллагааг мэргэжлийн түвшинд, эд хариуцагчийн эрх үүргийн дүрэм, үйл ажиллагааны журмыг мөрдлөг болгон ажиллах

Бараа материалыг холбогдох норм, журам зааврын дагуу тавьж олгон, анхан шатны бүртгэлийг ил тод, оновчтой, үнэн зөв хөтлөх

Хариуцаж буй хөрөнгийн бүрэн бүтэн байдал, хадгалалт хамгаалалтыг бүрэн хариуцан ажиллах

bottom of page