top of page

Ц.Ариунтөгс

Санхүү, хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн Дэд ерөнхийлөгч

Боловсрол

2015-2011

Магистр, Бизнес хууль 

Бизнесийн их сургууль, Вена, Австри


2004-2005

Бакалавр, Олон улсын бизнесийн удирдлага 

Бизнесийн их сургууль, Вена хот, Австри улс


1996-2004

Бүрэн дунд боловсрол

Шинжлэх ухааны гүнзгий “Bundesrealgymnasium” дунд сургууль, Австри улс

Ажлын туршлага

2018 оноос

“Монголын Алт” (МАК) ХХК

Санхүү, хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн Дэд ерөнхийлөгч


2015-2018

“Монголын Алт” (МАК) ХХК

Хөрөнгө оруулалт, эрсдэлийн удирдлагын газрын захирал


2011-2014

Deloitte Аудитын үйлчилгээний компани

Ахлах зөвлөх, Австри улс


2009-2010

DPS – CAD, ERP хөгжүүлэгч програм хангамжийн компани

Дотоод борлуулалт, маркетингийн газрын дарга

Ц.Ариунтөгс
bottom of page