top of page

Д.Хулан

Барилга төсөл эрхэлсэн Дэд ерөнхийлөгч

Боловсрол

1998-2000

Бизнесийн удирдлагын магистр

Линкольны их сургууль, Шинэ зеланд


1976-1982

Бакалавр, Эдийн засагч

Санхүү эдийн засгийн дээд сургууль, Ленинград хот, ОХУ

Ажлын туршлага

2010 оноос

“Монголын Алт” (МАК) ХХК

Барилга төсөл эрхэлсэн Дэд ерөнхийлөгч


1982-1990

Гадаадтай эдийн засгаар харилцах хорооны “Материал импекс”-ийн нэгдэл

Мэргэжилтэн

Д.Хулан
bottom of page