top of page

Г.Цогт

Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч

Боловсрол

1991-1995

Докторантур

Уул уурхайн хүрээлэн, Казахстан улс


1985-1990

Магистр, Ил уурхайн ашиглалтын инженер

Уралын уул уурхайн дээд сургууль, Свердловск хот, ОХУ


1978-1985

Бүрэн дунд боловсрол

Нийслэлийн Eрөнхий боловсролын 14-р дунд сургууль, Улаанбаатар хот

Ажлын туршлага

1996 оноос

“Монголын Алт” (МАК) ХХК

- Автоматжуулалтын инженер, Уулын мастер, Уулын инженер 

- Уурхайн Ерөнхий инженер

- Үйлдвэр техникийн газрын орлогч

- Тамгын газрын дарга

- Үйлдвэр бодлогын газрын захирал

- Дэд ерөнхийлөгч

- Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч


1995-1996

Уул уурхайн хүрээлэн

Эрдэм шинжилгээний ажилтан, Секторын эрхлэгч


1990-1991

Информатикийн үндэсний төв

Эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан

Г.Цогт
bottom of page