top of page

Г.Цогт

Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч

Боловсрол

1991-1995

Докторантур

Уул уурхайн хүрээлэн, Казахстан Улс


1985-1990

Магистр, Ил уурхайн ашиглалтын инженер

Уралын уул уурхайн дээд сургууль, Свердловск хот, ОХУ


1978-1985

Бүрэн дунд боловсрол

Eрөнхий боловсролын 14-р дунд сургууль, Улаанбаатар хот

Ажлын туршлага

1996 оноос

“Монголын Алт” (МАК) ХХК

Автоматжуулалтын инженер, Уулын мастер, Уулын инженер, Уурхайн Ерөнхий инженер, Үйлдвэр техникийн газрын орлогч, Тамгын газрын дарга, Үйлдвэр бодлогын газрын захирал, Дэд ерөнхийлөгч, Тэргүүн дэд ерөнхийлөгч


1995-1996

Уул уурхайн хүрээлэн

Эрдэм шинжилгээний ажилтан, Секторын эрхлэгч


1990-1991

Информатикийн үндэсний төв

Эрдэм шинжилгээний дэд ажилтан

Г.Цогт
bottom of page