top of page

Нийгмийн хариуцлагын төсөл, хөтөлбөрүүдийн
хөрөнгө оруулалт ₮28.2 тэрбум 

Бид татвар, хураамжаа цаг хугацаанд нь төлөх, байгаль орчинд ээлтэй үйлдвэрлэл явуулах зэргээр нийгмийн хариуцлагаа хэрэгжүүлэхээс гадна, дараах 3 чиглэлд төсөл, хөтөлбөрүүд хэрэгжүүлэн ажиллаж байна. 

Боловсрол

Эрүүл мэнд

Спорт

Орон нутгийн хамтын ажиллагаа

bottom of page