top of page

Н.Цэлмүүн

Ерөнхийлөгч

Боловсрол

2014-2015 он

Гүйцэтгэх удирдлагын хөтөлбөр – Харвардын Бизнесийн сургууль, АНУ


2009-2010 он

Санхүүгийн инженерингийн хөтөлбөр – Харвардын Бизнесийн сургууль, АНУ


2000-2004 он

Стэнфордын их сургууль, БНХАУ, Хонгконг


2004 онд

Валпарайсо их сургууль, АНУ

Ажлын туршлага

2016 оноос 

Ерөнхийлөгч, Гүйцэтгэх захирал, Бодлогын Зөвлөлийн гишүүн


2012-2016 он

Худалдаа, хөрөнгө оруулалт эрхэлсэн Дэд ерөнхийлөгч, Бодлогын зөвлөлийн гишүүн


2010-2012 он

Худалдааны газар болон Хөрөнгө оруулалт, санхүүжилтийн газрын захирал

Н.Цэлмүүн
bottom of page